تبلیغات
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج)

_ در این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…
_ شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است
_ خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است.
_ در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست.
_ امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1391 توسط سرباز امام زمان (عج)
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin

[cb:author_name]